Hypotheek

Hyotheek forums

Dossier hypotheek

Hypotheekrenteaftrek

  • De rente die een belastingplichtige verschuldigd is voor een lening voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning is volledig aftrekbaar. De rente komt in mindering op het progressief belaste inkomen van Box I. De duur van de hypotheekrenteaftrek is beperkt. De rente is maximaal 30 jaar aftrekbaar.

    wat gaat er de komende jaren gebeuren met de hypotheekrenteaftrek?

  • -Hoe ging het in Engeland?
  • -Onderzoekrapporten
  • -Wikipedia over de Hra